top of page

Rodinný dům | Praha | ČR

Rodinný dům jako sestava bloků, mezi které vstupuje zahrada a jejichž rozmístění umožňuje zachovat stávající vzrostlé stromy. Každý blok odpovídá jedné funkci. Nepravidelná půdorysná stopa umožňuje navázat na proměnlivou uliční čáru. Tmavý obvodový plášť zmenšuje pocitově měřítko stavby. Dřevěný "prstenec" členitou hmotu sjednocuje, odlehčuje a městské vile propůjčuje až rekreační charakter.
||| studie 2023
III spolupráce ATX Architekti, s.r.o.
bottom of page