top of page

Administrativní dům | Brno | ČR

Administrativní dům jako nástavba nad stávajícími podzemními garážemi. Nástavba v podobě tří plynule ustupujících podlaží pavilonového charakteru.
Tmavý obvodový plášť jako stín hmoty, která tvoří podporu pro zelené střechy a treláže pro popínavé rostliny. Stavba je navržena tak, aby se největší možnou měrou zapojila do zeleného vnitrobloku a zásadním způsobem navýšila množství zelených ploch na pozemku.
Původní historický objekt tzv. Šilhanova sanatoria bude uvnitř dispozičně upraven a nově využíván z větší části pro bydlení. 
||| studie 2023
||| příprava ÚR
bottom of page