top of page

Degustační hala | ČR

Lomená křivka střechy lehce podepřená měkce se rozevírajícími sloupy ohraničuje prostor společenského sálu a navazujícího zázemí. Velké prosklené plochy umožňují průhled vnitřním prostorem stavby do vinohradu v navazující části pozemku, propojují sál se vstupním prostranstvím a do terénu zapuštěnou terasou za objektem. Součástí objektu jsou apartmány pro ubytování hostů nebo novomanželů.
Objekt je od plochy parkoviště oddělen zahradou se stromy, mezi kterými se pozvolna vine přístupový chodník. 
||| studie 2022
||| soukromý investor
bottom of page