top of page

Rodinný dům | Beroun | ČR

„Dřevěná struktura“ kombinující dvě úrovně pláště. Pevné obvodové stěny s prosklenými plochami vymezují vnitřní prostor domu prostupující lehkou sloupkovou konstrukcí do zahrady. Fasáda je geometrickým pokračováním struktury sousedícího lesa. Hmota vychází z archetypálního tvaru domu čímž doplňuje existující strukturu sousedící zástavby.
Konstrukční, materiálové a barevné řešení je navrženo z přírodních materiálů - CLT panely, dřevěný obklad, beton, sklo, kov.
Dům, kterým volně plyne prostor mezi lesem a zahradou. Elegantní dům pro elegantní investory. 
||| studie 2022
||| soukromý investor
bottom of page