top of page

Rodinný dům

Jihomoravský kraj | ČR

Intenzivní stávající zástavba, ostré tvary okolních objektů, atypický tvar pozemku. Navržený dům sebevědomě vymezuje prostor kolem sebe v tvarově dynamickém, až komplikovaném, území.
Dům o jednom nadzemním podlaží a podkroví pod atypicky řešenou šikmou střechou. V uliční části přechází střecha v podobě zalomených klínů do fasády. Výsledkem je sochařsky tvarovaný objekt s členitou hmotou, jejíž výraz v uličním pohledu navazuje na trojúhelníkové vikýře sousedních domů.
 
Krystalicky tvarovaný objekt je směrem do veřejných prostranství a k sousedním pozemkům tvořen převážně pevnou vnější obálkou; obvodovými zdmi a střechou. Maximální prosklení naopak otevírá výhledy do zahrady, kde interiér domu navazuje na privátní venkovní prostor. Exteriérovým plochám dominuje dlouhý plavecký bazén, na jehož konci je situována zahradní kuchyně s jídelní plochou.
||| studie 2022
||| spoluautor Jiří Janoušek
||| soukromý investor
bottom of page