top of page

Apartmánový dům | Malé Vrbno | ČR

Návrh řeší změnu stávající stavby – objektu bývalé jídelny, která je součástí neprovozovaných grafitových dolů. Stavba se nachází na pomezí Rychlebských hor a masivu Kralického Sněžníku, v turisticky atraktivní lokalitě. Záměrem investora je stávající objekt stavebně upravit a dále provozovat jako zařízení pro ubytování apartmánového typu.

Stavba je tvarově i výrazově řešena jako vila. Přiznává svůj původní tvar, nemaskuje se za horskou chatu ani tradiční dům.

Stávající objekt má strohý administrativní výraz, který mu byl dán systémem KORD. Cílem návrhu je dát 40 let staré a zdevastované stavbě civilnější vzhled, tvarově, materiálově a barevně objekt co nejvíce sjednotit. Limitem v řešení fasád je modulový systém, který určuje pozici okenních otvorů, má-li být návrh řešen ekonomicky přijatelným způsobem. 

Pro zvýšení komfortu ubytování bude na pozemek umístěna zahradní kuchyně a samostatně stojící sauna.
||| studie 2024
bottom of page