top of page

Bytové domy | Holešov | ČR

Návrh řeší novostavbu dvou bytových domů a přilehlých veřejných a pobytových prostranství. Hmotové řešení bytových domů reaguje na objemově velkou a kompaktní hmotu budoucího obchodního centra a současně na účelné možnosti využití vnitřních dispozic. Ve vztahu k monobloku s hladkou fasádou, kterým bude nákupní centrum, je hmota bytových domů navržena prostorově členitá – členěná výraznými balkony. Ve vztahu k vnitřnímu dispozičnímu řešení je objem řešen jako co nejvíce kompaktní a pravidelný, aby uspořádání vnitřních dispozici bylo co nejvíce efektivní.

Oba domy budou, co se vnějšího objemu týká, tvarově shodné, pouze zrcadlově otočené. Obdobný vzhled včetně jednotné barevnosti je důležitým výrazovým prvkem návrhu, který pomůže  účinným způsobem zklidnit charakter zástavby v území (která je různorodá, neuspořádaná) a současně umožní, aby bytové domy obstály vedle objemově výraznějšího obchodního centra.

Plné zábradlí balkónů dává objektu charakteristický výraz, který obstojí v průběhu užívání objektu, kdy nedojde k zakrývání zábradlí rákosem či sítěmi, jak by tomu mohlo být u balkónů s více transparentním obvodem. Balkóny výrazným způsobem navýší uživatelský komfort bytových jednotek.
||| studie 2024
||| spolupráce ATX Architekti, s.r.o.

předchozí

projekt

bottom of page